REGULAMIN MISTIC

1. Studio Zdrowia i Urody Mistic w skrócie Mistic z siedzibą na ul. Swobodnej 7 Tarnowskie Góry powiązany ze stroną internetową www.mistic.net.pl właścicielem firmy jest Katarzyna Koniarska, NIP 6452455179, REGON 240878969
2. Preferujemy elastyczne godziny pracy, które staramy się dopasować do potrzeb naszych Klientów. Najczęściej przyjmujemy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00 a w sobotę od 8.00 do 14.00
3. Studio Zdrowia i Urody Mistic oferuje kompleksowe usługi kosmetyczne, fryzjerskie i podologiczne oraz stylizację paznokci dłoni i stóp. W naszym gabinecie istnieje możliwość zakupów profesjonalnych kosmetyków i bonów upominkowych na zabiegi kosmetyczne.
4. Zakup usługi w Studiu Zdrowia i Urody Mistic jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania danego zabiegu oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zaakceptował jego warunki.
5. Udostępnienie danych osobowych naszych Klientów na kartach klienta oraz w systemie powiadomień Versum obsługującym Mistic jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Studio Zdrowia i Urody Mistic zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2002r.Nr.101, poz 926
6. Zabiegi w Studio Zdrowia i Urody Mistic są wykonywane przez przeszkolonych pracowników, którzy dokładają wszelkich starań żeby zgodnie z ich wiedzą i umiejętnościami korzystając z profesjonalnej aparatury i preparatów kosmetycznych wykonać zabieg i uzyskać efekt optymalny do danych okoliczności i uwarunkowań indywidualnych Klienta np. wiek, stan skóry, stan zdrowia, wykonywane wcześniej zabiegi itd.
7. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie ze względu na dostosowywanie zabiegów do indywidualnych potrzeb Klienta np. powierzchnia zabiegu, ilość lub trudność wykonania.
8. Bony zabiegowe Mistic można realizować w naszym gabinecie bezterminowo na zabiegi kosmetyczne czyli usługi nie obejmują one sprzedaży produktów kosmetycznych. Wychodzimy z założenia, że zabieg został zapłacony i dopóki istnieje nasza firma bon można zrealizować. Jeśli bon jest wykupiony na dany zabieg a Klientka wolałaby skorzystać z innej usługi w ramach danej wartości zabiegu dokonujemy zamiany, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.
9. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupiony Bon zabiegowy, może go wykorzystać inna osoba, której on zostanie powierzony.
10. W przypadku zagubienia, zniszczenia Bonu zabiegowego pracownicy dołożą starań aby odzyskać dane bonu po numerze lub nazwisku klienta i jeśli nie został on zrealizowany do tej chwili będzie możliwość wykorzystania go.
11. Mistic proponuje swoim Klientom karty lojalnościowe, aby podziękować za zaufanie i wybranie naszego gabinetu.
12. Promocje nie łączą się .
13. Za usługi kosmetyczne świadczone przez Mistic oraz zakup kosmetyków detalicznych można zapłacić kartą, gotówką, bonem zabiegowym lub kartą rabatową.
14. W przypadku, gdy Klient trzykrotnie, bez wcześniejszego poinformowania pracowników Mistic, nie stawi się na umówionej wizycie, przed umówieniem kolejnej poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie bez uprzedzenia. Przedpłatę można dokonać kartą lub gotówką .
15. Ewentualne skargi i reklamacje należy zgłaszać właścicielce Katarzynie Koniarskiej.
16. Na terenie gabinetu zakazane jest: palenie papierosów i e-papierosów oraz zażywanie środków odurzających, handel i akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie, korzystanie z urządzeń lub preparatów profesjonalnych, należących do Mistic, bez zgody personelu. Rejestracja obrazu lub dźwięku jest możliwa tylko za zgodą właściciela gabinetu.
17. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie gabinetu Mistic są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do sugestii i zaleceń pracowników.

 

RODO
Informacje dla klientów Studia Zdrowia i Urody Mistic

Z dniem 25 maja 2018r weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.- RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. RODO zastępuje ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
Administratorem Pani/a danych osobowych jest Studio Zdrowia i Urody Mistic.
Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania usługi kosmetycznej.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja usługi (umawianie wizyt i przypominanie sms przed wizytą)

Odbiorcami danych osobowych będą:
podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa,przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych
np. na temat promocji i nowych zabiegów dostępnych w gabinecie.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.